Praktisk info

Affald

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald skal i skakten

 

Miljøskur

Er til storskrald, farlig affald, papir, hård plast, elektronik, og ikke husholdningsaffald

 

Flaskecontainer

Findes ved Englandsvej

 

Tøjcontainer

Står ved siden af miljøskuret

 

 

Står ved Urmagerstien/Englandsvej

 

Battericontainer

Findes ved carportene