Afdelingen

Afdelingsmøder

Afdelingsmødet er den øverste myndighed i boligafdelingen. 

 

Afdelingsmøder svarer til det, andre foreninger kalder generalforsamlinger, og det er her, alle beboerne i afdelingen sammen kan tage beslutning om afdelingens budget og om at sætte større arbejder i gang – som fx større renoveringer.

 

Det er også her, husordenen for afdelingen fastlægges, ligesom vedligeholdelsesordning og -reglement besluttes.

 

Drøftelser på et afdelingsmøde skal refereres, og referatet skal gøres tilgængeligt for alle afdelingens beboere senest fire uger efter mødet.

 

Afdelingmødet bliver ordinært afholdt hvert år i september måned.

 

Forslag der skal behandles på afdelingsmødet skal være i hænde hos formanden senest 14 dage før afdelingsmødes afholdelse, ellers falder forslaget.

 

Forslagsstiller skal være tilstede på afdelingsmødet, og argumentere for forslaget på afdelingsmødet, ellers falder forslaget.

 

Man skal have stemmeret for at kunne fremsætte forslag.

 

Forslag kan sendes til Ejendomskontoret